Điều khoản sử dụng

Bằng cách dùng Trang web phụ kiện và Dịch vụ nước ngoài , bạn đồng ý kho hàng các điều khoản sử dụng (Điều khoản) sử dụng . Bạn nhập khẩu cũng đồng ý Đài Loan các thu thập hỗ trợ và sử dụng thông tin nhất định về bạn hỗ trợ , vệ sinh đã nêu chi tiết trong chính sách bảo mật to của chúng tôi (Chính sách bảo mật) đấu giá . Vui lòng đọc Điều khoản mini và Chính sách bảo mật thật cẩn thận tốt nhất . thảo luận Nếu bạn không hiểu Pháp được điều khoản hay chính sách bảo mật khuyến mãi , hãy rời Trang web giảm giá và ngừng sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi nước ngoài có thể thay đổi Điều khoản hay Chính sách bảo mật xuất khẩu bất cứ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản mới trên Trang Web thảo luận . Xin lừa đảo vui lòng xem lại Điều khoản giao hàng và Chính sách bảo mật thường xuyên xách tay . trung tâm Nếu địa chỉ bất cứ lúc nào bạn thấy không đồng ý đổi trả , hãy rời khỏi Trang web siêu thị và ngừng sử dụng Dịch vụ.

THỎA THUẬN

Bằng việc sử dụng Trang web đặt mua hoặc Dịch vụ lấy hàng , bạn tuyên bố danh sách và đảm bảo rằng bạn lớn đã trên 18 tuổi facebook , cư dân thanh lý của Cộng hoà xã hội Việt Nam to và có đủ điều kiện pháp lý để tham gia chính hãng và tiến hành hợp đồng theo luật hiện hành hướng dẫn . Thỏa thuận này bị vô hiệu khi bị cấm.

CẤP PHÉP

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn sử dụng , không độc quyền chất lượng , đại lý có thể hủy bỏ thông minh , không thể chuyển nhượng thế giới để sử dụng trang web Pháp và dịch vụ cá nhân kiểm tra , phi thương mại ở đâu . phản hồi Khi chấm dứt Thỏa thuận này mua hàng , giấy phép này đăng ký sẽ tự động chấm dứt.

THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn tuyên bố nhận xét và đảm bảo tư vấn tất cả kiểm tra các thông tin bạn cung cấp trên hồ sơ hay trong các hình thức khác liên kết nhập khẩu với sử dụng mới nhất của bạn trên Trang web miễn phí và Dịch vụ hiện có lấy hàng , hoàn thiện online và chân thật.

ĐỒNG Ý NHẬN EMAIL THÔNG BÁO

Bằng cách sử dụng Dịch vụ qua app , bạn đồng ý nhận tiết kiệm các email quản trị từ chúng tôi có nên chọn . Bạn đắt nhất cũng đồng ý nhận link web các email quảng cáo từ công ty link web của chúng tôi thế giới facebook các bên quảng cáo trung gian thanh toán mà chúng tôi làm đại diện đặt mua . Bạn có thể từ chối nhận email quảng cáo bằng cách làm theo hướng dẫn từ chối được ghi trong siêu thị các email này.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ nhanh nhất , bạn đồng ý nhận email quản trị xuất khẩu và tiếp thị từ công ty tài chính Hàn Quốc và đối tác trung gian đẹp mà chúng tôi mới nhất đã cung cấp thông tin ở đâu của bạn như một phần chính hãng của Dịch vụ kho hàng , cho tiki dù bạn có đủ điều kiện cho khoản vay hay không hàng nhái . Bạn bình luận có thể chọn không nhận email tiếp thị từ đắt nhất các bên này bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia có trong email tương ứng Úc của họ.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web liên kết đến ở đâu tốt mua sắm có thể hướng dẫn bạn đến tại nhà các trang web miễn phí của bên thứ ba (“Trang web amazon của bên thứ ba”) đặt hàng . Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung bền và hoạt động đại lý của tận nơi các trang web sản xuất của bên thứ ba thanh lý . Chúng tôi không đảm bảo giá bán lẻ , xác nhận đăng ký , cam đoan cung cấp hoặc chịu trách nhiệm đối đặt hàng với bất kỳ Trang web bên thứ ba nào quà tặng hoặc bất kỳ sản phẩm bền hoặc dịch vụ nào shopee được quảng cáo nhanh nhất hoặc cung cấp trên bảng giá hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên thứ ba nào báo giá . Bạn nên dùng quan điểm nước ngoài của bạn shop và thận trọng khi truy cập trang web so sánh của bên thứ ba.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  • KHÔNG BẢO ĐẢM
  • Trang web link web và Dịch vụ cửa hàng được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” lớn và “có sẵn” rẻ nhất . Việc sử dụng Trang web bảo hành và Dịch vụ là rủi ro ở đâu của tốt nhất riêng bạn bảo hành . Trong phạm vi tối đa gần nhất được luật pháp hiện hành cho phép amazon , Trang web thông minh và Dịch vụ xuất khẩu được cung cấp lắp đặt mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào phân phối , cho địa chỉ đánh giá được thể hiện hay ngụ ý lắp đặt , tổng hợp bao gồm đắt nhất nhưng không giới hạn đổi trả , bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng đổi trả , khả năng cho mục đích cụ thể lừa đảo hoặc không vi phạm vận chuyển . Không có lời khuyên hoặc thông tin nào ở đâu tốt , Đài Loan dù bằng miệng hàng nhái hoặc bằng văn bản đặt hàng , do bạn từ chúng tôi Úc hoặc thông qua Trang web thống kê hoặc Dịch vụ kiểm tra sẽ tạo bất kỳ bảo hành nào không đẹp được nêu rõ trong tài liệu này kiểm tra . Không giới hạn ở trên lấy hàng , chúng tôi hàng nhái và người cấp phép cửa hàng của chúng tôi ( bảo hành sản xuất các công ty con online , chi nhánh nhận xét , đại lý nơi bán , giám đốc dễ dàng và nhân viên) không bảo đảm rằng Trang web đại lý và Dịch vụ là chính xác bền , đáng tin cậy kiểm tra hoặc chính xác; rằng Trang web nơi bán và Dịch vụ giá sỉ sẽ đáp ứng chính hãng các yêu cầu bảo hành của bạn; rằng Trang web Thái Lan và Dịch vụ khuyến mãi sẽ có sẵn tại bất kỳ thời điểm cung cấp hoặc địa điểm cụ thể nào lớn , không bị gián đoạn tham khảo hoặc an toàn; bất kỳ khuyết điểm nhận hàng hoặc lỗi nào tại nhà sẽ siêu thị được sửa chữa; hướng dẫn hoặc rằng Trang web tham khảo và Dịch vụ không có vi rút địa chỉ hoặc theo yêu cầu các thành phần có hại khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  • Trong phạm vi tối đa hỗ trợ được luật pháp hiện hành cho phép nội địa , không trường hợp nào chúng tôi chợ cao cấp những người cấp phép tự động của chúng tôi ( giá rẻ nơi nào các công ty con cao cấp , chi nhánh đặt mua , đại lý tư vấn , giám đốc vận chuyển và nhân viên chính hãng của chúng tôi) phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ trừng phạt Mỹ , trực tiếp kiểm tra , gián tiếp vận chuyển , ngẫu nhiên quà tặng , đặc biệt bền , hậu quả khuyến mãi hoặc bảo hành các thiệt hại đại diện sửa chữa , báo giá bao gồm tiki nhưng không giới hạn thiệt hại về mất lợi nhuận đánh giá , lợi thế thương mại nhập khẩu , sử dụng giảm giá , dữ liệu sản xuất hoặc cao cấp các tổn thất vô hình khác đẹp , do việc sử dụng miễn phí , không có khả năng sử dụng thông minh hoặc không có sẵn giá sỉ của Trang web to hoặc Dịch vụ.

Chúng tôi luôn vui mừng khi nhận rẻ nhất được xưởng các ý kiến nơi bán của khách hàng theo yêu cầu . Chúng tôi biết cách duy nhất chúng tôi đắt nhất có thể tiết kiệm phục vụ bạn tốt hơn là lắng nghe nhận hàng những gì bạn nói danh sách . Xin online vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ kiểm tra của bạn.

4.9/5 (76 votes)